Osuszacze adsorpcyjne wytrącają wilgoć z powietrza, używając zjawiska adsorpcji. Woda gromadzi się na powierzchni adsorbentu, pozostawiając przepływające powietrze suchym. Podstawową rolę w konstrukcji osuszacza adsorpcyjnego pełni pokryty adsorbentem rotor. Proces osuszania powietrza polega na tym, że podczas przepływu powietrza przez rotor, zawarte w powietrzu cząsteczki wody osadzają się na powierzchni rotora. W instalacjach przemysłowych zebrana wodę odprowadza się poza pomieszczenie, poprzez drugi obieg powietrza.
Cechą charakterystyczną osuszaczy adsorpcyjnych jest to, że temperatura punktu rosy osuszonego powietrza wynosi -40°C.

Zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych

Osuszacze adsorpcyjne cechują się dużym poborem mocy, delikatnością i lekkością. Dostarczają one jednak najlepiej osuszone powietrze, dlatego mają zastosowanie w instalacjach wymagających szczególnie suchego i czystego powietrza. Przykładem linii technologicznych, gdzie stosuje się osuszacze adsorpcyjne, są spożywcze linie produkcyjne w warunkach sterylnych, produkcja elektroniczna czy farmaceutyczna.